Combo bếp hút Faster miễn phí vận chuyển và lắp đặt

 25/11/2022  Đăng bởi: admin

combofastergiare

Trọn combo bao gồm các sản phẩm bếp từ hút mùi Faster.

Các mã bếp từ phổ thông Faster: Fs 710i pro, FS 389I, FS 988I Plus, Fs 812GI, FS888t, FS 782I Pro…

Các mã hút mùi kinh tế: FSN 3388C1, FS 3388CH1, FS 3588C2, FS 3588CH,  mẫu hút mùi vát Fs 3608B, Fs 3688SS

Trở thành chi nhánh

Phương Minh

trên toàn quốc